O nás

„BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová poskytuje celoročnú starostlivosť mentálne a psychicky postihnutým prijímateľom sociálnej služby.

Zariadenie sa delí na :

 •  Špecializované zariadenie (ŠZ)
 •  Domov sociálnych služieb (DSS)

Zariadenie prešlo komplexnou rekonštrukciou v rokoch 2001 až 2006. Prebehla výstavba stravovacieho pavilónu, kotolní, taktiež vnútorná a vonkajšia rekonštrukcia pavilónov A a B, v ktorých sú ubytovaní prijímatelia sociálnej služby. Všetky tieto zmeny prispeli k skvalitneniu života našich prijímateľov sociálnej služby. V súčasnosti prebiehajú postupné rekonštrukcie jednotlivých izieb.

Celková kapacita zariadenia je 43 miest:

 • Špecializované zariadenie – 20 miest
 • Domov sociálnych služieb- 23 miest

 

   

  Voľné miesta:
  DSS: 0 (v poradovníku: 3)
  ŠZ:   0 (v poradovníku: 1)